SpectroSave הוא ספקטרומטר המשולב בתוך קו הייצור, ומאפשר הבטחת איכות של צבעים בזמן אמת. SpectroSave יכול לתקשר עם מזין הצבע המשקלי או הנפחי של ליעד, ולתת משוב בזמן אמת ותיקון של כמויות מינון לכמעט 100% ממחזורי המכונה.

SpectroSave תומך במגוון רחב של יישומי הבטחת איכות בזמן אמת הכוללים:

  • הגדרה דיגיטלית של קריטריונים עובר / לא עובר
  • בדיקות על קו הייצור של צבע המוצר
  • ניתוח בזמן אמת של פיזור הצבע
  • תיקון גוון צבע אוטומטי

מספר רב של מצבי עבודה ושל סנסורים

SpectroSave הינו מערכת אחת עם סנסורים הניתנים להחלפה:

  • צבע אטום
  • צבע שקוף למחצה
  • אטימות או
  • Haze (על ידי דרישה מיוחדת בהתאם ליישום ספציפי)

סנסורים קומפקטים אלו הינם בעלי עמידות גבוהה, ללא השפעה למרחק, למרקם פני השטח ולזווית המיצוב, וכן הם עמידים לרעידות, לשינויים בטמפרטורות ומתאימים לסביבות ייצור טיפוסיות. הסנסורים ניתנים להתקנה והפעלה "plug-and-play", ואין צורך בתהליכי כיוון מיוחדים או כיול מורכב.

SpectroSave יכול להיות מופעל במצב הפרש או מצב מוחלט, כך שניתן למדוד את ההבדל בצבע בין מוצר חדש לבין מוצר ייחוס, או לפי קורדינטות L*a*b*.

בקרת צבע פעילה – הזנת צבע

מלבד בקרת איכות על קו הייצור, עם SpectroSave, חברות יכולות להסב את המזינים המשקליים או הנפחיים תוצרת ליעד שברשותם ל-"הזנה חכמה", הגדרה ושינוי הכמות הנדרשת של ה-masterbatch על-ידי השוואה ושינוי ה-ΔE של המוצר החדש בזמן אמת. בתרחיש כזה, SpectroSave יכול אפילו להיות מחובר לרובוט שלאחר ייצור, המאפשר פתרון אוטומטי מלא לבדיקה בזמן אמת ותיקון של מינון הצבע, כמו גם פסילת מוצרים שאינם עומדים בדרישות הבטחת האיכות באופן אוטומטי.

SpectroSave מאפשר לחברות להאיץ את הייצור, לשפר את האיכות ולמזער את צריכת הצבע למינימום המוחלט ההכרחי, וכתוצאה מכך גורם לחיסכון משמעותי בעלויות.

יישום נוסף ש-SpectroSave מאפשר הוא "מערבלים חכמים", שבו SpectroSave אחד שולט בו זמנית במספר מזינים, כך שניתן ליצור באופן אוטומטית ובזמן אמת צבעים מחלק נבדק אחד. התקנה זו הינה אידיאלית עבור יצרני masterbatch ויצרני פלסטיק גדולים המחפשים לייצר מגוון צבעים ממלאי של צבעי יסוד.

פטנטים SpectroSave

  • US10427326B2